اطلاعیه مهم صدور پروانه

احتراما به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند از مورخ  01-04-1394 صدور پروانه مطب بصورت آنلاین و ثبت درخواست توسط خود متقاضی درسامانه مربوطه می باشد،لذا برای ممکن شدن  ثبت درخواست در سامانه مذکور تمامی اطلاعات پزشکان و پیراپزشکان (موارد ذیل) می بایست بروز رسانی  گردد.

تذکر:جهت در خواست صدور پروانه و مشاهده موارد لازم ذیل بایستی ابتدا مراحل فعالسازی انجام گیرد تا قادر به ادامه کار برای تحقق درخواست باشید. در صورت عدم موفقیت در ورود به سامانه با  سازمان نظام پزشکی ساری تماس حاصل نمایید. ضمنا با توجه به اینکه در آستانه سال 1395، زمان تمدید پروانه اکثر همکاران و حجم بالای تقاضا هستیم و اصلاح موارد فوق الذکر زمانبر می باشد، لذا خواهشمند است نسبت به اصلاح موارد ذیل هرچه سریعتر (حداقل 2 ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه) اقدام فرمایید.

1-     مغایرت در مشخصات عکس وکد ملی کارت نظام پزشکی در سامانه مربوطه ذیل که الزاما می بایست تعویض کارت صورت گیرد.

2-     در صورت عدم تطابق نام دانشگاه /شهر/کشور/ محل تحصیل خود در سامانه با سازمان نظام پزشکی تماس حاصل فرمایید.

3-     درصورت عدم ثبت صحیح مدرک تحصیلی / تخصص /فلوشیپ و فوق تخصص در سامانه در صورت مشاهده به سازمان اطلاع داده شود.

مدارك مورد نيازجهت تمدید ویاکارت المثنی

1- تكميل فرم مشخصات فردی

2-کپی کارت ملی

3- یک قطعه عكس رنگي 4*3

4-اصل کارت نظام پزشکی  قبلی(درصورت مفقود شدن ،اعلام مفقودی در یک برگه با مهر و امضا)

5- یک عددفیش بانکی به مبلغ 520/000 ريال بابت کارت به حساب  14014014/85بانك ملت شعبه دانشگاه تهران به نام نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

6- پرداخت حق عضویت سالانه